dinsdag 6 augustus 2013

Welkom op dit blog

'Geen kind is zo aanwezig, als het kind dat wordt gemist' (Manu Keirse)

Steek op zondag 8 december 2013 een kaars aan voor een kind ... nu ook in Best. Op de tweede zondag van december worden wereldwijd om 19.00 uur kaarsen aangestoken voor de overleden kinderen die we in ons hart meedragen.

Drie ritueelbegeleiders organiseren - vanuit een humanistische, katholieke en protestantse invalshoek - samen een Wereldlichtjesdagbijeenkomst in Best.
  
Voor wie?
Ieder die een kind mist is van harte welkom dit kind te gedenken, een kaars voor hem/haar aan te steken en zo verbonden te zijn met het lint van licht dat op die tijd voor alle overleden kinderen de wereld rond gaat.

Waar en hoe laat?
Voor deze viering mogen wij gebruik maken van de kerkruimte van de protestantse kerk aan de Julianaweg-Zuid in Best. De ceremonie begint om 18.30 uur. We noemen de namen en branden de kaarsen.

Aanmelden & meer informatie
Wij stellen het op prijs als u zich van te voren wilt aanmelden.  
Voor uw aanmelding, vragen of meer informatie:  
telefoon: 06 18 28 26 42 (Willemien Jansen)
U kunt ons ook volgen op Facebook: https://www.facebook.com/wereldlichtjesdag.best