woensdag 20 november 2013

Artikel in Groeiend Best

"Een lint van licht door de wereld"

Wij zijn heel blij met het artikel over WereldLichtjesDag dat in Groeiend Best is verschenen.

Inmiddels zijn er al meer promotieactiviteiten verricht.
Zo zijn er veel posters en flyers in Best verspreid. U kunt ze o.a. aantreffen in wachtkamers van huisartsen, op informatieborden in scholen en in diverse nieuwsbrieven.

Wij hopen op deze manier zoveel mogelijk mensen te bereiken. In het bijzonder natuurlijk hen die nog vaak denken aan of verdriet hebben om een overleden kind.

Samen willen wij op 8 december deze kinderen gedenken. In een intieme sfeer worden hun namen genoemd en worden er kaarsen ontstoken. Er is muziek en zang, er worden gedichten voorgelezen en er is gelegenheid met elkaar kennis te maken en van gedachten te wisselen.

Wij hopen op een mooie, troostrijke bijeenkomst!

maandag 18 november 2013

Promotie WereldLichtjesDag

Promotie voor WLD in volle gang: