woensdag 31 december 2014

Terugblik op een mooie, sfeervolle bijeenkomst


Ook dit jaar was de WereldLichtjesDag viering in Best weer een geslaagde bijeenkomst. Een kleine, zeer betrokken groep mensen kwam bijeen in de sfeervol verlichte Protestantse kerk aan de Julianastraat-Zuid om overleden kinderen (van alle leeftijden) te gedenken. 

Siep Weiland speelde prachtig piano, Annemie Louwes las een mooie tekst voor en de gastvrouwen Willemien, Caroline en Hanny verzorgden de rest van het programma. 
De aanwezigen konden verder kijken naar toepasselijke foto's en luisteren naar (en meezingen met) speciale WereldLichtjesDag liederen. Uiteraard noemden wij de namen van de zo betreurde kinderen. Ook werden er kaarsen ontstoken en konden de aanwezigen een persoonlijke boodschap rondom een waxinelichthouder bevestigen.


Ter afsluiting stond iedereen hand in hand rondom de tafel met kaarsen en maakte contact met elkaar. 
Na afloop werd er nagepraat, onder het genot van een kopje thee of koffie. Men wisselde ervaringen uit en de reacties waren overwegend positief. De organisatoren danken allen die aan deze viering meewerkten en/of deze mogelijk maakten.

Geïnteresseerden kunnen de viering terugluisteren via deze link:

Hieronder kunt u enkele gebruikte teksten en gedichten lezen. Andere teksten zijn op te vragen bij Willemien Jansen, wjansenvdscheur@gmail.com.

'Je maakte haar gereed, want ze ging nu zonder ons, ze moest voor het eerst alleen op reis, ja zo meteen werd ze opgehaald. Je waste haar, je oliede haar huid, je trok haar schone kleertjes aan, tot het klaar was en er niet meer te doen viel voor je. En plotseling waren je armen zo leeg, je tilde het lichaampje op en klemde het tegen je aan, zo wiegde je jezelf tot rust.' (uit Schaduwkind van P.F. Thomese)

Besproken
Je wordt nog vaak besproken als we samenzijn
Je naam wordt nog steeds genoemd onder ons
Je telt nog altijd mee als we vertellen
Je bent wel uit ons zicht, niet uit ons hart
Je wordt ook nu nog gezien met andere ogen
Je stem echoot nog na in de leegte die je naliet
Je betekenis verstaan we nu soms nog beter dan voorheen
Je bent niet meer weg te denken op onze levensweg
(uit: Je naam klinkt in ons door van Marinus van den Berg)

Je naam
Als ik je naam in het zand had geschreven,
hadden de golven hem na korte tijd uitgewist.
Als ik je naam in een boom had gegrift,
was de schors met de tijd vergaan.
Als ik je naam in marmer had gekapt,
was de steen na veel tijd gebroken.
Maar ik heb je naam in mijn hart geborgen
en daar wordt hij voor de eeuwigheid goed bewaard

Ruimte (WLD lied 2014)

Refrein:
Mag ik even bij je schuilen,
is er plaats voor mijn verdriet
Mag ik even bij je huilen,
want vergeten kan ik niet

Soms zijn woorden niet toereikend
en soms zijn er geen woorden voor
Soms zijn woorden ook ontwijkend
geef dan ruimte en vraag niet door

Maar is zwijgen niet te dragen
laat mij praten zoveel ik wil
Jaren maanden, weken, dagen
geef mij ruimte, het is zo stil

Is het eenzaam in het donker
ben dan bij me en raak me aan
Wijs mij op het lichtgeflonker
geef mij ruimte om op te staan

Heb ik weer mijzelf hervonden
sta dan naast me en spoor me aan
Heb ik weer de weg gevonden
geef mij ruimte om door te gaan

(Melodie: Donna, tekst: Hanny van Belkom)

De kinderen van voorbij
De kinderen van voorbij
wij noemen ze hier samen
De kinderen van voorbij
wij noemen ze bij namen
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
tegen het einde van het jaar

De kinderen van voorbij
zij blijven met ons leven
De kinderen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen
die wij zo graag herhalen
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet

De kinderen van voorbij
zij worden niet vergeten
De kinderen van voorbij
zijn in een ander weten
De kinderen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij
(vrij naar De Mensen van Voorbij van Hanna Lam)

donderdag 11 december 2014

Het is bijna zover!

A.s. zondag is het weer WereldLichtjesDag en we zijn nagenoeg klaar met de voorbereidingen. Er zijn mensen uitgenodigd, teksten en persberichten geschreven, gedichten uitgezocht en er is nagedacht over de aankleding, muziek enzovoort. 

We hebben ook dit keer diverse organisaties en media benaderd en zijn blij met de berichten die in verschillende nieuwsbrieven zijn verschenen en met het artikel dat Groeiend Best deze week heeft geplaatst. 

Er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen en we hopen op 14 december om 18.30 uur weer een flink aantal belangstellenden in de Protestantse Kerk in Best te mogen begroeten. 
Wellicht tot dan!