dinsdag 22 december 2015

De kracht van verbinding

Zondag 13 december was het weer Wereldlichtjesdag. De dag waarop wereldwijd de kinderen worden herdacht die ons door de dood ontvallen zijn. Het verlies van een kind slaat zo'n diepe wond, die draag je heel je leven met je mee. 

Elke wond heeft verzorging nodig, je houdt hem in de gaten. Wereldlichtjesdag is zo'n verzorgingsmoment, waarop de pijn weer even voelbaar en zichtbaar is. Juist het voorzichtig en liefdevol aanraken van die pijn heeft een helend effect. 

"Is het dan een heel verdrietige bijeenkomst?", vroeg iemand mij laatst. Nee, dat zeker niet! 

De pijn van het gemis wordt weliswaar aangeraakt, maar veel sterker nog dan die pijn is de verbinding die gevoeld wordt. Verbinding die ontstaat in een combinatie van muziek, gesproken woord en zelf handelen. Verbinding die zo voelbaar is wanneer de namen klinken en de kaarsen worden aangestoken.
Elke naam die klinkt, elke kaars die brandt vertelt het levensverhaal van een kind waarvan, over de grens van de dood heen, nog steeds gehouden wordt. Dat besef verbindt de aanwezigen met elkaar. De pijn van het gemis wordt gedeeld, de liefde is voelbaar. Juist dat is de kracht van Wereldlichtjesdag: weten dat jij niet alleen bent met jouw verdriet, maar gedragen wordt door de mensen om je heen.

Voor mij was deze verbinding zichtbaar bij het in de kring samenkomen. Staande rondom de brandende kaarsen pakten de mensen spontaan elkaars hand vast. Die verbinding was een oprechte hartsverbinding en werd door iedereen gevoeld. 

Een groter compliment dan dit gebaar kan met woorden niet gegeven worden.

dinsdag 24 november 2015

Zondag 13 december 2015: WereldLichtjesDag

De WereldLichtjesDag viering in Best is bedoeld voor hen die, in de intimiteit van een besloten groep, de kinderen willen gedenken die niet meer onder ons zijn, maar in onze harten voortleven. Of je papa of mama bent, opa of oma, broer of zus, oom of tante, juf of meester, vriend of vriendin …. wil je een kind gedenken: voel je welkom. Welke leeftijd of hoe lang geleden speelt geen rol: jong, volwassen of misschien onvolgroeid; vurig gewenst, maar nooit gekomen. Ieder die een kind mist,  is van harte uitgenodigd.

’Er zijn’ is het thema van de viering. In het noemen van de namen en branden van de kaarsen mogen de kinderen weer even bij ons zijn. Het gemis wordt benoemd en mag er zijn; in troostende woorden en handelingen zijn we er voor elkaar. Het zou fijn zijn, wanneer u van tevoren de naam van het kind dat u gedenken wilt, aan ons doorgeeft (wereldlichtjesdagbest@gmail.com of via tel.nr. 06 18 28 26 42). Toegang is gratis en parkeergelegenheid is volop ter plaatse aanwezig.

Op woensdagavond 9 december is via de Bestse Radio omroep tussen 18.00 en 19.00 uur een interview over Wereldlichtjesdag  te beluisteren, met daarbij de ervaringen van een van onze deelnemers.

vrijdag 25 september 2015

Kleine rituelen met een grote impact

De dag waarop dit jaar de Sociale Markt in Best wordt gehouden, en waarop ook de derde versie van WereldLichtjesDag in Best zich presenteert, blijkt een mooie, zonnige dag. Na de bakken met regen van de afgelopen week, trekt de Dulfkesmert en daaraan gekoppeld de Sociale Markt, vele bezoekers. Mensen komen spontaan naar de kraam toe: "Wereldlichtjesdag, ja, dat kennen we wel" en dan volgt er een heel verhaal. Fijn, dat er steeds meer bekendheid komt en dat je steeds minder hoeft uit te leggen dat we met WereldLichtjesDag kaarsen aansteken voor de overleden kinderen en hun namen weer noemen.


De kracht van een mooi ritueel heeft zich trouwens weer bewezen. Aan de kraam is het mogelijk de naam van een geliefde die gemist wordt in het zand te schrijven. Die naam vervaagt, blijft achter. Daarnaast mag diezelfde naam ook op een steen worden geschreven; die steen mogen mensen meenemen. Wanneer ik mensen uitnodig aan dit ritueel mee te doen, roept dit heel verschillende reacties en emoties op. Ik zie ontroering bij degenen die vol overgave deelnemen aan het ritueel. Ik zie dankbaarheid dat dit ritueel hen zomaar om niet aangeboden wordt en ik bespeur de twijfel bij hen die "hier nog niet aan toe zijn". Wat de reactie ook is, ieder is door dit ritueel geraakt. Het stemt me dankbaar dat ik er op deze manier voor een ander mag zijn.

‘Er zijn’,  dat is ook het thema van de WereldLichtjesDag viering op 13 december a.s. in de protestantse kerk. In het noemen van de namen en het branden van de kaarsen mogen de kinderen weer even bij ons zijn. Het gemis wordt benoemd en mag er zijn; in troostende woorden en handelingen zijn we er voor elkaar. Van harte welkom!

woensdag 31 december 2014

Terugblik op een mooie, sfeervolle bijeenkomst


Ook dit jaar was de WereldLichtjesDag viering in Best weer een geslaagde bijeenkomst. Een kleine, zeer betrokken groep mensen kwam bijeen in de sfeervol verlichte Protestantse kerk aan de Julianastraat-Zuid om overleden kinderen (van alle leeftijden) te gedenken. 

Siep Weiland speelde prachtig piano, Annemie Louwes las een mooie tekst voor en de gastvrouwen Willemien, Caroline en Hanny verzorgden de rest van het programma. 
De aanwezigen konden verder kijken naar toepasselijke foto's en luisteren naar (en meezingen met) speciale WereldLichtjesDag liederen. Uiteraard noemden wij de namen van de zo betreurde kinderen. Ook werden er kaarsen ontstoken en konden de aanwezigen een persoonlijke boodschap rondom een waxinelichthouder bevestigen.


Ter afsluiting stond iedereen hand in hand rondom de tafel met kaarsen en maakte contact met elkaar. 
Na afloop werd er nagepraat, onder het genot van een kopje thee of koffie. Men wisselde ervaringen uit en de reacties waren overwegend positief. De organisatoren danken allen die aan deze viering meewerkten en/of deze mogelijk maakten.

Geïnteresseerden kunnen de viering terugluisteren via deze link:

Hieronder kunt u enkele gebruikte teksten en gedichten lezen. Andere teksten zijn op te vragen bij Willemien Jansen, wjansenvdscheur@gmail.com.

'Je maakte haar gereed, want ze ging nu zonder ons, ze moest voor het eerst alleen op reis, ja zo meteen werd ze opgehaald. Je waste haar, je oliede haar huid, je trok haar schone kleertjes aan, tot het klaar was en er niet meer te doen viel voor je. En plotseling waren je armen zo leeg, je tilde het lichaampje op en klemde het tegen je aan, zo wiegde je jezelf tot rust.' (uit Schaduwkind van P.F. Thomese)

Besproken
Je wordt nog vaak besproken als we samenzijn
Je naam wordt nog steeds genoemd onder ons
Je telt nog altijd mee als we vertellen
Je bent wel uit ons zicht, niet uit ons hart
Je wordt ook nu nog gezien met andere ogen
Je stem echoot nog na in de leegte die je naliet
Je betekenis verstaan we nu soms nog beter dan voorheen
Je bent niet meer weg te denken op onze levensweg
(uit: Je naam klinkt in ons door van Marinus van den Berg)

Je naam
Als ik je naam in het zand had geschreven,
hadden de golven hem na korte tijd uitgewist.
Als ik je naam in een boom had gegrift,
was de schors met de tijd vergaan.
Als ik je naam in marmer had gekapt,
was de steen na veel tijd gebroken.
Maar ik heb je naam in mijn hart geborgen
en daar wordt hij voor de eeuwigheid goed bewaard

Ruimte (WLD lied 2014)

Refrein:
Mag ik even bij je schuilen,
is er plaats voor mijn verdriet
Mag ik even bij je huilen,
want vergeten kan ik niet

Soms zijn woorden niet toereikend
en soms zijn er geen woorden voor
Soms zijn woorden ook ontwijkend
geef dan ruimte en vraag niet door

Maar is zwijgen niet te dragen
laat mij praten zoveel ik wil
Jaren maanden, weken, dagen
geef mij ruimte, het is zo stil

Is het eenzaam in het donker
ben dan bij me en raak me aan
Wijs mij op het lichtgeflonker
geef mij ruimte om op te staan

Heb ik weer mijzelf hervonden
sta dan naast me en spoor me aan
Heb ik weer de weg gevonden
geef mij ruimte om door te gaan

(Melodie: Donna, tekst: Hanny van Belkom)

De kinderen van voorbij
De kinderen van voorbij
wij noemen ze hier samen
De kinderen van voorbij
wij noemen ze bij namen
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
tegen het einde van het jaar

De kinderen van voorbij
zij blijven met ons leven
De kinderen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen
die wij zo graag herhalen
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet

De kinderen van voorbij
zij worden niet vergeten
De kinderen van voorbij
zijn in een ander weten
De kinderen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij
(vrij naar De Mensen van Voorbij van Hanna Lam)

donderdag 11 december 2014

Het is bijna zover!

A.s. zondag is het weer WereldLichtjesDag en we zijn nagenoeg klaar met de voorbereidingen. Er zijn mensen uitgenodigd, teksten en persberichten geschreven, gedichten uitgezocht en er is nagedacht over de aankleding, muziek enzovoort. 

We hebben ook dit keer diverse organisaties en media benaderd en zijn blij met de berichten die in verschillende nieuwsbrieven zijn verschenen en met het artikel dat Groeiend Best deze week heeft geplaatst. 

Er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen en we hopen op 14 december om 18.30 uur weer een flink aantal belangstellenden in de Protestantse Kerk in Best te mogen begroeten. 
Wellicht tot dan!

donderdag 23 oktober 2014

Voorbereidingen voor WereldLichtjesDag 2014

Ook dit jaar wordt er weer een Wereldlichtjesdag bijeenkomst in Best georganiseerd. Om de overleden kinderen te gedenken zullen wij op zondag 14 december om 18.30 uur samenkomen in de Protestantse Kerk in Best, aan de Koningin Julianaweg-Zuid 1

De viering zal een universeel en algemeen karakter hebben, zodat eenieder - van welke levensovertuiging of gezindte dan ook - zich er thuis kan voelen. Hanny van Belkom, Caroline Borgers en Willemien Jansen heten u van harte welkom. Het thema van de viering is ‘ruimte’.
Ruimte voor jou, voor mij, voor de ander; ruimte voor verlies en verdriet, ruimte om te herinneren en te koesteren.

De promotie voor deze viering is in volle gang en wij hebben op 21 september jl. weer met een stand op de Sociale Markt in Best gestaan. We lieten mensen de essentie van WLD ervaren door hen de gelegenheid te geven zelf een kaarsje aan te steken en de namen van hun geliefden op papier of in zand te schrijven. Deze foto's geven een impressie van die geslaagde dag.


Willemien, Hanny en Caroline in de stand

donderdag 12 december 2013

Terugblik op een geslaagde viering

Na alle voorbereidingen kunnen wij terugkijken op een sfeervolle en troostrijke Wereldlichtjesdag viering. Met zo'n 50 personen, jong en oud, kwamen wij samen in de fraai versierde Protestantse kerk om overleden kinderen (maar ook een zusje, moeder, vader of vriend) te gedenken. Er was prachtige muziek, er werd gesproken, gezongen en voorgelezen en ... uiteraard noemden wij de namen van de zo betreurde kinderen en staken wij kaarsen voor hen aan. Sommige aanwezigen pinkten een traan weg, anderen waren stil - het mocht er allemaal zijn. Na afloop werd er nagepraat, onder het genot van een kopje thee of koffie. De verhalen kwamen los en de reacties waren zeer positief. Aan een dergelijke viering bestaat duidelijk behoefte en voor de organisatoren smaakt dit zeker naar meer. Wij danken allen die aan deze viering hebben meegewerkt en/of deze hebben mogelijk gemaakt.